Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Engelska (3)
KursKurskod 
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Grundläggande (2)
KursKurskod 
Matematik GRNMAT2
Svenska som andraspråk GRNSVA2
Kurser inom Vård- och omsorg (12)
KursKurskod 
Akutsjukvård SJUAKU0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Hälsopedagogik HALHAL0
Medicin 1 MEDMED01
Palliativ vård SJULIN0
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykologi 1 PSKPSY01
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0
Matematik (10)
KursKurskod 
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Svenska (3)
KursKurskod 
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andraspråk (3)
KursKurskod 
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Prövningar hösten 2020

Nu öppnar vi upp för prövningar på Norrtälje Komvux.
Du kommer tyvärr inte kunna utföra din prövning under våren och sommaren, utan tidigast under hösten 2020.

Alvis logo Alvis från Gotit